Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 08 Φεβρουαρίου 2011 12:43

Για μια χαμένη σύνταξη...

Γράφτηκε από τον
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(20 ψήφοι)
Κύριε Μέγα,  

Κύριε Μέγα,

 

Θα σας παρακαλούσα να αφιερώσετε λίγο χρόνο και για το δικό μου πρόβλημα.

 

Αναφέρομαι στο άρθρο 9 του Ν.3865/2010 (Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Φ.Ε.Κ. 120, 21-07-2010), που αφορά τη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.

 

Η δική μου περίπτωση (άγαμος γιός) συνοπτικά έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά.

 

 1. Ο πατέρας μου προσλήφθηκε (διορίστηκε) στο δημόσιο πριν την 31-12-1982

 2. Ο θάνατός του (άρα το συνταξιοδοτικό μου δικαίωμα τότε γεννήθηκε) επήλθε τον Νοέμβριο 2004, άρα πριν την 21-07-2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου ασφαλιστικού νόμου)

 3. Γεννήθηκα στις 28-09-1959, άρα πριν το 1960, δηλαδή έχω συμπληρωμένο το 50ό έτος.

 4. Εχω μηδενικά εισοδήματα την τελευταία 5ετία, καθόσον άνεργος και ανασφάλιστος!

 5. Υπέβαλα αίτηση για μεταβίβαση της σύνταξης του πατέρα μου στις 30-06-2009, όπου ίσχυαν 3 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έδιναν το δικαίωμα στους άγαμους ενήλικους γιούς να μεταβιβάζονται σε αυτούς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις η σύνταξη, όπως αυτές ισχύουν για τις άγαμες θυγατέρες!

 6. Ως απάντηση στην αίτησή μου έλαβα απλή επιστολή, με ημερομηνία 19-05-2010, με 3 παραγράφους, όπου στην 2η παράγραφο αναγράφεται το εξής: «Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν συντρέχουν στην περίπτωσή σας, επομένως το αίτημά σας για μεταβίβαση της σύνταξης του θανόντος συνταξιούχου πατέρα σας στο όνομά σας, απορρίπτεται.»

 7. Στις 30-06-2009, όταν υπέβαλα την αίτησή μου, δεν υπήρχε θέμα «δημοσιονομικής πολιτικής» που προέκυψε πολύ αργότερα όπως είναι γνωστό, άσχετα με τις όποιες αμφισβητήσεις και ενστάσεις (αν πράγματι υπάρχει πρόβλημα, όπως και το μέγεθος του προβλήματος) όπως διατυπώθηκαν από πολιτικούς στην Βουλή.

 8. Υφίσταται γνωμοδότηση που ορίζει «δεδικασμένο» στις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και υποχρεώνει το Γενικό Λογιστήριο σε πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων, ασχέτως διαδίκων.

 9. Το Γενικό Λογιστήριο, όφειλε να κάνει δεκτή την αίτησή μου και να μου χορηγήσει την σύνταξη ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από 26-11-2004 (αναδρομικά 5ετίας) αλλά με ΕΥΘΥΝΗ του τότε υφυπουργού κ. Λέγκα, (με όλο το σεβασμό και στη θέση και στην ιδιότητα και στο πρόσωπό του) που ουσιαστικά έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων του 3 (ΤΡΕΙΣ) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν προχώρησε –ως όφειλε- στην νομοθετική ρύθμιση, ΑΝ ΚΑΙ –όπως αποδεικνύεται από την σχετική αλληλογραφία- ήταν γνώστης του θέματος που είχε προκύψει.

 

Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες εξακολουθούν και στην ενηλικίωσή τους να εισπράττουν τις συντάξεις των γονέων τους, σύμφωνα και με την εγκύκλιο (ΥΠ.ΟΙΚ. – ΓΛΚ 132438/0092/15-10-10 : Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3865/2010, που αφορά τη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων.)

Απλά εισάγονται ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία φυσικά πληρούνται όλα στην περίπτωσή μου!!!

 

Επισημάνσεις:

 

 1. Πριν την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου (3865/2010) τα αγόρια δικαιούταν την σύνταξη μέχρι το 24ο έτος της ηλικίας εφόσον σπούδαζαν. Για άνω των 24 εφόσον ήταν ανίκανα για εργασία!

 2. Τα κορίτσια έπαιρναν την σύνταξη κανονικά, εφόσον ήταν άγαμα ή διαζευγμένα ανεξαρτήτως ηλικίας ή εισοδημάτων.

 3. Με την ψήφιση του νέου νόμου (3865/2010) για τα αγόρια –έτσι όπως είναι διατυπωμένα στο νέο νόμο- δεν αλλάζει κάτι!!!

 4. Για τα κορίτσια που ο γονέας τους προσλήφθηκε πριν την 31-12-1982, πάλι δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι, παρά μόνον τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια, ενώ αφήνεται ένα κενό σχετικά με τα αγόρια!

 5. Για κορίτσια που ο γονέας τους προσλήφθηκε μετά το 1983, καταργείται η συνταξιοδότηση ΕΚΤΟΣ ΑΝ ο θάνατος του γονέα επήλθε πριν την 21-7-2010 (ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου)

 

Βλέπουμε συνεπώς πως είτε οι πολιτικοί –με όλο τον σεβασμό στους θεσμούς- μας εμπαίζουν, είτε από ανικανότητα, είτε από λάθος ή βιασύνη δεν συμπεριλήφθηκε η ειδική ρύθμιση για τους γιούς!

 

Τέλος, παρατηρώ τον τελευταίο καιρό να ψηφίζονται διατάξεις με τους όρους: «εξάλειψη ανισοτήτων» ή «βελτιωτικές ρυθμίσεις» σε ήδη ψηφισμένους νόμους!

 

Χρειάζεται συνεπώς να υπάρξει η λεγόμενη «πολιτική βούληση» ώστε να εξαλειφτεί από το άρθρο 9 του Ν.3865/2010, (Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας) αυτή η οφθαλμοφανέστατα βάρβαρη και αναχρονιστική ανισότητα ανάμεσα στα άγαμους ενήλικους γιούς και θυγατέρες και να επαναδιατυπωθεί σε 4 σημεία ως εξής:

 

Άρθρο 9

Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας

1. α. (…)

«4.α. (…)»

β. Κατ' εξαίρεση οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης (…)

αα) (…)

ββ) (…)

γγ) (…)

δδ) (…)

β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. α. (…)

β. Κατ' εξαίρεση οι ενήλικες άγαμες θυγατέρες που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης (…)

αα) (…)

ββ) (…)

γγ) (…)

δδ) (…)

γ. (…)

δ. (…)

ε. (…)

2. α. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω, (…)

β. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Στις άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες με ποσοστό 67% και άνω, (…)»

γ. (…)

δ. (…)

3. (…)

 

 

Άρθρο 9 (Επαναδιατύπωση)

Συνταξιοδότηση μελών οικογένειας

1. α. (…)

«4.α. (…)»

β. Κατ' εξαίρεση τα ενήλικα άγαμα τέκνα (γιοί και θυγατέρες) που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης (…)

αα) (…)

ββ) (…)

γγ) (…)

δδ) (…)

β. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. α. (…)

β. Κατ' εξαίρεση τα ενήλικα άγαμα τέκνα (γιοί και θυγατέρες) που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της προηγούμενης (…)

αα) (…)

ββ) (…)

γγ) (…)

δδ) (…)

γ. (…)

δ. (…)

ε. (…)

2. α. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Στα ενήλικα άγαμα τέκνα (γιούς και θυγατέρες), εκτός από τα ανίκανα με ποσοστό 67% και άνω, (…)

β. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 31 του π.δ. 169/2007, αντικαθίστανται ως εξής:

«6. Στα ενήλικα άγαμα τέκνα (γιούς και θυγατέρες), εκτός από τα ανίκανα με ποσοστό 67% και άνω, (…)»

γ. (…)

δ. (…)

3. (…)

 

Κύριε Μέγα,

 

Δεν ζητάμε κάποιο ρουσφέτι ή εξαίρεση από κάποιο νόμο!

 

Ζητάμε να μην κουρελιαστεί για άλλη μια φορά το Σύνταγμα της χώρας!!!

Ζητάμε σεβασμό στο Σύνταγμα!

Ζητάμε ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!

Ζητάμε να εφαρμοστεί στην πράξη η ισότητα, η ισονομία και η ισοπολιτεία!

 

Διαφορετικά μπορούμε να μιλάμε για Δημοκρατία;;;

 

Σε κάθε περίπτωση, η «συμβουλή» ή η προτροπή για προσφυγή στην Δικαιοσύνη, θα είναι τουλάχιστον υποκριτική (η εύκολη λύση για να μας ξεφορτωθούν οι πολιτικοί και να τους αφήσουμε ήσυχους) καθόσον οι πολιτικοί (με όλο το σεβασμό στους θεσμούς) εφαρμόζουν μόνο όσες δικαστικές αποφάσεις τους συμφέρουν, και αντίστοιχα οι δικαστικοί (με όλο το σεβασμό στο θεσμό της Δικαιοσύνης) ---δυστυχώς τον τελευταίο καιρό--- βγάζουν αποφάσεις όχι με γνώμονα το Δίκαιο και την αλήθεια, αλλά με βάση άλλα κριτήρια (της μόδας είναι η λεγόμενη «δημοσιονομική πολιτική»). Εξάλλου έχουμε τα παραδείγματα των 3 (τουλάχιστον) θετικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ουδέποτε εφαρμόστηκαν στην περίπτωσή μου!

 

Κύριε Μέγα,

 

Ισχυρίζονται κάποιοι πως το Σύνταγμα στο άρθρο 116 προστατεύει ξεχωριστά τις γυναίκες!

Όμως, κύριε Μέγα, η διάκριση αυτή δεν αιτιολογείται από αποχρώντες λόγους (κοινωνικοοικονομικούς ή βιολογικούς) ούτε σχετίζεται με τη συνταγματική διάταξη που επιβάλλει (άρθρο 116, παρ. του Συντάγματος) τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών, γιατί αυτή αφορά στην πρόσβασή τους στα διάφορα επαγγέλματα και στην εκπαίδευση και όχι στις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης κατά μεταβίβαση. Ετσι δεν είναι;;;

 

Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί πλέον η διάκριση στον τρόπο λήψης της σύνταξης με βάση το φύλο εν όψει και των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων και αντιλήψεων (όπως η θέση της γυναίκας στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, εργασία εκτός σπιτιού κ.λπ.).

 

Το ευνοϊκό για τις γυναίκες καθεστώς πρέπει να εφαρμοστεί και στους άνδρες, ώστε για όσο διάστημα παραμείνουν άγαμοι να εισπράττουν τη σύνταξη, ανεξάρτητα από το αν είναι ενήλικοι, αν σπουδάζουν, αν είναι ανίκανοι ή ικανοί για εργασία κ.λπ.

Πρέπει επιτέλους να καταργηθούν όλες οι διατάξεις στο ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστημα που συντηρούν την ανισότητα των δύο φύλων και στερούν παράνομα δικαιώματα, μισθούς και συντάξεις από τους νόμιμους δικαιούχους

 

Κύριε Μέγα,

Επειδή ο μοναδικός τρόπος για την δικαίωσή μου είναι ο υφυπουργός οικονομικών κ.Σαχινίδης να θελήσει να δώσει την λύση, μπορείτε να μου υποδείξετε έναν τρόπο να «πείσω» τον υφυπουργό να το πράξει;

Είμαι βέβαιος πως δεν υφίσταται θέμα «δεν γίνεται», υφίσταται απλά θέμα «δεν θέλω».

Σε κάθε περίπτωση, παρόμοιες περιπτώσεις με την δική μου μετρώνται στα δάκτυλα του ενός χεριού, οπότε δεν υφίσταται σε καμία περίπτωση ζήτημα προϋπολογισμού, ή δημοσιονομικής πολιτικής καθόσον το κόστος (λόγω του ελάχιστου αριθμού των δικαιούχων) ελάχιστα θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό!

 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας αλλά και για τον χώρο που μου διαθέσατε να εκθέσω το πρόβλημά μου, ζητώ την κατανόησή σας για το μακροσκελέστατο μήνυμά μου.

 

Στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

 

 

Τεκμηρίωση – Υλικό αναφοράς:

 

 1. Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1454/2008

 2. Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1609/2008

 3. Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 642/2009

 4. Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 1824/2010

 5. Ερώτηση στην Βουλή του Βουλευτή κ.Ευστάθιου Κουτμερίδη με αριθμό 11692/18-12-08

 6. Απάντηση του τότε υφυπουργού κ.Νικ.Λέγκα στις 9/1/2009 με αρ. πρωτ. 225939/08/0092

 7. Πρακτικά της 3ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 17ης Φεβρουαρίου 2010

 8. Νόμος 3865/21-07-2010 (Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις)

 9. Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό 132438/0092/15-10-2010 (Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 9 του ν. 3865/2010, που αφορά τη συνταξιοδότηση των άγαμων ή διαζευγμένων θυγατέρων)

 

Διαβάστηκε 11446 φορές